-31.3.2014 na základe rozhodnutia  prípravneho výboru sme zaslali žiadosť na schválenie 
stanov  O.Z.ORIEŠKY  na Ministerstvo  vnútra SR
-3.4.2014 zahájenie konania  o registrácii- Ministerstvo vnútra SR
-9.4.2014  potvrdenie- schválenie  stanov O.Z. ORIEŠKY
-9.4.2014 žiadosť o pridelenie IČO- Štatistický úrad
-28.4.2014-pridelenie IČO
-5.5.2014 zriadenie účtu v banke
-4.6.2014 pridelenie DIČ- Daň.úrad
-13.6 2014-zasadnutie Valného  zhromaždenia-  voľba Predsednictva a  Revíznej  komisie, prijatých 36 členov            
-7.12 2014 zasadnutie Predsedníctva a Revíznej komisie : zmena štatutára. Za štatutára bol zvolený
Štefan Kapusta. Oznámenie o zmene sme zaslali na Štatistický úrad.
-Ešte v lete sme zaslali žiadosť o dotáciu od firmy EMBRACO SLOVAKIA .  Žiadosť úspešná. Prijali sme na účet 500€ dňa18.12. 2014
-4.12.2014 - Zapojili sme sa do grantovej súťaže z nadácie EKOPOLIS- Zelené oázy, s projektom -Vráťme život do parku, no neúspešne.
 
Akcie v roku 2014
8-9.5 2014-Brigáda  pri lezeckej stene a v parku-   urobili sme úpravy na stene, pripravili 
lezecké cesty na súťaž, upravili a vykosili ihrisko a trate.
10.5.2014-2. Lieskovanská karabína - úspešná lezecká akcia. Súťaže sa zúčastnilo 56 pretekárov v siedmich kategóriách. Súťažilo sa v lezení a prekonávaní lanových prekážok. Hlavným hosťom bol Juraj Práger, nevidiaci horolezec a nádejný paraolympionik v cyklistike. 
28.6 2014Lieskovanský parobek-vytrvalostno-silový viacboj. Pred začiatkom súťaže nám prišli záchranári z Horskej služby Slovenský raj ukázať niekoľko ukážok záchrany v teréne, prácu so záchranárskym psom a ukážky s vozidlom.  Samotnej súťaže sa zúčastnilo 48 pretekárov, väčšinou detí a mládeže. Večer sme si urobili posedenie a ihriskovú diskotéku.Akciu hodnotíme ako veľmi úspešnú.Túra na Sliezsky dom a Východnú Vysokú 3.8.2014. V peknom počasí sme sa sedemnásti vybrali na Sliezsky dom a tí mladší z nás pokračovali na Východnú Vysokú.
22.-23.8.2014-Brigáda pod stenou. Pod lezeckou stenou sme mali nevhodný podklad a priestor doskočiska. Vďaka vhodným kamienkom, ktoré nám daroval pán Ján Žifčák sme mohli urobiť úpravu doskočiska, ktoré je teraz omnoho bezpečnejšie.  Brigády sa zúčastnilo cca 15 až 20 ľudí.
28.8.2014-Beseda s misionárkou . Po návrate z misie v Afrike nám o svojich zážitkoch a skúsenostiach prišla porozprávať misionárka Diana Dzurilová.
 
12.10.2014-Túra na Kojšovu hoľu - Z Kojšova sme vyštartovali pätnásti a po štyroch hodinách namáhavej túry sme vyšli na Kojšovu Hoľu. 
8.11.2014-Jesenná brigáda v parku- Množstvo opadaného lístia zo stromov začal rozfúkavať vietor, tak sme sa pustili do hrabania. 20 až 25 ľudí zabralo a poobede už bolo lístie aj odvezené na kompostovisko.
22.11.2014-Hasičský deň a Katarínska zábava - DHZ Lieskovany urobili hasičský deň, pri ktorom sme boli spoluorganizátormi a vznikla z toho veľmi pekná akcia, kde si všetci mohli zasúťažiť v požiarnom športe a vyskúšať si rôzne netradičné činnosti. Večer sa deň zakončil spoločnou Katarínskou zábavou v klube pri hudbe.
27.12.2014-Vianočný deň  -Stolnotenisový klub pod vedením Jana Žifčáka zorganizoval Pingpongový turnaj, po ktorom sme vypomáhali pri Štefánskej zábave.
3.1.2015-1. Foršting  race  -Drytoolová  súťaž. Konala sa síce už v roku 2015, no väčšinu prípravných prác spojených s touto súťažou sme robili v roku 2014. Úspešná súťaž, jedna z mála, ktoré sa konajú na Slovensku. Zúčastnilo sa na nej 43 pretekárov  takmer z celého Slovenska. 
Zhrnutie:Za predsedníctvo Štefan Kapusta hodnotil prvý rok činnosti združenia ako veľmi úspešný. Zorganizovali sme tri veľké športové podujatia, dve túry niekoľko brigád. Spolupracovali sme na ďalších kultúrno-spoločenských podujatiach. Vypracovali sme dve žiadosti o grant a oslovili veľa sponzorov, ktorí nás podporili rôznym spôsobom. 
Štefan Kapusta vyzval členov, ktorí vedia byť nejakým spôsobom nápomocní pri organizovaní rôznych podujatí, aby nás informovali o svojich zručnostiach alebo možnostiach. / Ak niekto vie vyrobiť plagát, vie moderovať podujatie, vie fotiť, má skúsenosti s organizovaním, alebo vypracovaním grantových projektov, či vie osloviť sponzorov./
Všetkým členom, sponzorom a tým ,ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli, zo srdca ďakujeme.
TOPlist