3.1. 2015-Foršting race-väčšinu prípravných prác  na podujatie sme urobili v predchádzajúcom roku.
Preteku sa zúčastnilo 47 pretekárov. Podujatie  dopadlo v celku dobre no určite je čo  vylepšovať.
17.1. 2015 – Zasadnutie predstavenstva a dozornej rady O. Z. ORIEŠKY
14.2. 2015- Fašiangový deň- pomáhali sme pri realizácii tejto akcie ktorú organizoval obecný úrad,
spolu s nadšencami folklórnych zvykov.  Svojou prácou sme pomohli k zdarnému priebehu tohto podujatia.
Večer fašiangová zábava do tanca hrala hudobná skupina Oriešky z tejto akcie sa vyzbieralo na dobrovoľnom 
vstupnom 33,52€
28.3. 2015-mládežnici vymenili na lezeckej stene, zimné chyty  za letné  aby sme mohli trénovať na skaly
11.4. 2015-Brigáda v parku- silná účasť, veľa sa urobilo. Vyhrabali sme lístie, starú trávu a odpadky ktoré
ostali po zime . Poobrezovali sme stromy  v parku aj v okolí kultúrneho domu. Veľmi nám pomohol Janko Źivčák
zo záhradníctva Muškát, rôznou technikou najmä štiepkovačkou.
25.4. 2015-Brigáda pri úprave okolia kostola -opäť dosť veľká účasť cca 20 ľudí . Upratali sme dvor
aj okolie oplotenia, vyhrabali trávy, poobrezávali dreviny, a zostrihali kríky v okolí kostola. Deň slnečný  
a ľudia ochotní, urobilo sa veľmi veľa.
26.4. 2015- Sv .Florian-100.výročie  DHZ Lieskovany- nakoľko mnohý členovia O.Z.Oriešky  sú členmi DHZ  
a udržiavame veľmi dobré vzťahy s touto organizáciou, aktívne sme sa zapojili do spoluorganizovania a realizácie,
tejto krásnej akcie. Pre našu obec a ľudí v nej má určite aj historický význam. Pomáhali sme pri zabezpečení občerstvenia  pre pozvaných hostí a pri organizácii ukážok hasičskej techniky
2.5. 2015- brigáda na úpravách dosiek  na  lavičky.  Vyzbierané peniaze na fašiangovej akcii, sme  investovali
do kúpy dosiek na lavičky v parku. Tieto dosky sme vybrúsili a natreli tromi nátermi odolnými voči vode.
11-17.5. 2015-Lieskovanská karabína-v tomto týždni sme dosť intenzívne pracovali  na príprave, realizácii,
aj upratovaní  preteku. Prác bolo najviac na úprave lezeckej steny kde  bolo potrebné všetko vyčistiť, 
namontovať lezecké chyty pripraviť trate v parku, prekážky a samozrejme zabezpečiť občerstvenie, program, hodnotné ceny a samotnú realizáciu preteku.Pretek dopadol veľmi dobre pri peknom počasí, veľkej účasti 
pretekárov aj návštevníkov. Deti sa mohli popri lezení povoziť na koníkoch, ktoré ochotne poskytol Pavel Haško.
 V popoludňajších  hodinách sme mali besedu s Vladom Petríkom známym spišským horolezcom. Večer všetci sa zabavili pri hudbe na ihrisku, kde do tanca nám hral Spišský výber.
23.5. 2015- Saleziánsky  turnaj --Veronika a Lukáš Śebestovci pripravili hokejbalový turnaj na miestnom ihrisku. Spolu s chlapcami z Popradu, súťažili naši mládežníci. Svojou malou  čiastkou prác sme im pomohli aj  my.
 Za organizáciu a dobrý nápad Śebestovcom ďakujeme a prajeme veľa elánu do tvorivej činnosti.
Na tomto mieste chcem spomenúť aj ďalšie podujatia ktoré Veronika urobila pre deti, ako pokladovku, deň policajtov, či športový krúžok.Výrazne sa deťom v obci venujú aj Ivka Pačnárová a Kika Mrovčáková,
ktoré tiež treba pochváliť a povzbudiť v ich činnosti. Veríme že aj vďaka ich práci vyrastie v Lieskovanoch
mládež ktorá sa o obec bude starať a nie ju ničiť. Baby vďaka vám.
24-26.5. 2015-DHZ Lieskovany organizovali podujatie v Markušovskej doline zameranú hlavne na deti a ukážky hasičskej techniky. V dosť veľkej miere sme sa podieľali na organizácii tejto super akcie. Cele podujatie
sa nieslo v príjemnej rodinnej atmosfére a aj napriek nie najlepšiemu počasiu sa mnohý tešia na ďalší ročník.
Aj preto hodnotíme spoluprácu DHZ Lieskovany a O.Z. 
Oriešky za veľmi dobrú.
Jún-august 2015-Kedže  takmer všetci čo sme sa podieľali na oprave fasády kostola  sme členmi O.Z.ORIEŠKY  
je na mieste uviesť ako hlavnú letnú činnosť združenia opravu fasády kostola. Táto aktivita nám zabrala veľa dní
ale úspešne dokončenie a celkový vzhľad kostola je dostatočnou odmenou a vizitkou  
                          - v druhej polovici  mesiaca júl, sa podarilo osadiť dve lavičky v parku. Plánovali sa osadiť štyri
ale  dostupné betóny na lavičky ktoré sme mali v pláne použiť,  sú už veľmi poškodené, preto opravu a osadenie ostatných dvoch prenesieme na rok 2016. Dosky sú, potrebujeme nové betóny a navrhujeme neosádzať ich v hornej časti ale v okolí kultúrneho domu, blízko pieskoviska pre matky s deťmi.
14-16.8. 2015-Stretnurie rodákov a priateľov Lieskovan.rôzne prípravne  práce sa robili aj skôr, no tie hlavné  sa začali  od 14.8. Oriešky v spolupráci s obecným úradom, DHZ, PKA a rezbármi, zorganizovali toto podujatie do ktorého sa zapojilo veľké množstvo ľudí z obce. Podujatie  bolo na našu dedinu dosť veľkých rozmerov ale vďaka chuti mnohých, táto akcia dopla veľmi dobre.Začala sa odpustovou sv. omšou, pokračovala kultúrnym podujatím -vystúpenie detí miestnej MŠ, ochotníckeho divadla zo Smižian, ukážkou hipoterapie, súťažou o naj Parobkov Lieskovan,  tombolou. Návštevníci si mohli počas celej akcie pozrieť fotky z histórie a súčasnosti obce,  ručne práce miestnych šikovných žien, rezbárske umenie domáceho rezbára  a jeho kolegu z Poľska. Deti sa mohli vyšantiť na skákacom hrade. Nádherný deň sme zakončili koncertom a zábavou . Do spevu aj tanca nám hrala domáca hudobná skupina Oriešky.
17.10. 2015-brigáda  pri výmene chytou na lezeckej stene za zimné chyty.
21.10. 2015-Výroba mantinelov –Keďže zo starých mantinelov ostalo len niekoľko dosiek, rozhodli sme sa vyrobiť nové a technicky ľahšie montovateľné mantinely.Niekoľko cca 15  sa nás zišlo  na brigáde a z nahromadeného  materiálu, ktorý sme mohli nakúpiť vďaka finančnej dotácii od firmy EMBRACO SLOVAKIA s.r.o. sme vyrobili väčšiu časť mantinelov a železne podpery na ne.
28.10. 2015-brigáda-dorobili sme to čo ešte chýbalo  k montáži mantinelov a za hustého sneženia sa nám podarilo namontovať nové mantinely na ihrisko.
5.11. 2015-z nepoužitých dosiek ktoré doniesol Lukáš a paliet ktoré nám zabezpečil Emil, sme vyrobili  pódija   pod  nohy, na klzisko.  Potrebovali sme ich na plánovanú zimnú súťaž v lezení. Pravdaže  vyrobené palety - pódija sa budú dať využiť aj na iné akcie v budúcnosti.
22.11.2015- Zasadnutie predstavenstva združenia.Koniec roka  sme mali vyplnený prípravou ďalšieho ročníka preteku Foršting race.Nakoľko bol pretek zaradený do Slovenského pohára,  očakávali sme dosť veľký počet pretekárov a chceli sme aby bolo čo najviac ľudí spokojných, preto aj prác bolo viac. Urobili sme malú nadstavbu nad častou steny a tiež samotná príprava na pretek bola dosť náročná. Dalo nám zabrať aj počasie lebo sa výrazne ochladilo. 
Pretek sa konal 2.1 2016 takže o tom až na budúce.Všetkým členom aj nečlenom ktorí nám akýmkoľvek spôsobom 
pomohli  zo srdca ďakujeme a prajeme veľa elánu zdravia a chuti do ďalšej práce pre naše spoločenstvo ako aj pre dedinu.Dedina bude taká  ako sa k nej budeme správať.
 
Predstavenstvo O.Z.ORIESKY
TOPlist